yaraticiligin-temelleri

YARATICILIĞIN TEMELLERİ

 

 

Psikanalist ve çocuk doktoru, İngiliz nesne ilişkileri ekolünün bağımsız üyesi Donald W. Winnicott’a göre yaratıcılık sadece sanatçılara özgü değil.

Yaratıcılık, öznel ve nesnel dünya arasında bir “geçiş alanıdır”.

Yaratıcılık, bebek ve bakıcısı arasında oluşur, ardından dünyaya genişler. Winnicott’un ifadesiyle“yeterince iyi bir anne”, bebeğin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılamaya çalışır. Bebek bu şekilde, tüm varoluş kendi emrinde yani tümgüçlü hisseder. Zamanla annenin bebeğin her ihtiyacına yetişememesi, yanılmanın çözülmesini ve bebeğin dış dünyanın farkına varmasını sağlar. İç ve dış dünya arasında aracı bir rol üstlenen “geçiş nesneleri”, oyuncaklar, yetişkinlikte sanat, din, yaratıcı bilimsel düşünce gibi alanlara dönüşür.

Yaratıcılık, dünya ile ilişkimizdir.

Winnicott, yaratıcılığı sanattan ayırır, kişinin dış dünyayla olan ilişkisine genişletir ve günlük hayatın en mütevazı alanlarını bu kavrama dahil eder: “Yaratı fikrini sanat yapıtlarından ayırmak zorunludur. Bir resmin, evin, bahçenin, elbisenin, saç biçiminin, senfoninin veya heykelin, hatta evde pişirilen bir yemeğin bile bir yaratı olduğu doğrudur.” Ona göre, yaratıcılık evrenseldir, canlı olmak, var olmak anlamına gelir. 

 

 

Önceki Yazılar

PORNO İZLEMEK İLİŞKİLERDE SORUN MU YARATIYOR?

Sonraki Yazılar

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA HAZIR MISINIZ?