uc-baglanma-stili

ÜÇ BAĞLANMA STİLİ

Çocuk ve anne-baba arasında kurulan bağ kişinin gelecekteki tüm ilişkilerine model oluşturur. Üç temel grup altında ele alınan bağlanma stilleri, kişinin diğeriyle nasıl bir bağ kurduğunu ve romantik ilişkilerini nasıl yaşadığını anlamaya yardımcı olur.

Güvenli: Kişinin ilişkileri göreceli olarak uzun ömürlü ve tatmin edicidir. Duygularını nasıl ifade edeceğini bilir. Depresyon veya endişe rahatsızlıklarından mustarip değildir. Yakınlık içinde kendini rahat hisseder.

Kaygılı: Yakınlık arayışında olsa bile ilişkiler onun için endişe ve çatışma kaynağıdır. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir. Duygularını nasıl ifade edeceğini bilir, ancak ilişkilerini zayıflatan olumsuz duyguların etkisi altındadır. 

Kaçıngan: Kişi kimi zaman dışarıdan soğuk veya rekabetçi gözükecek kadar kendine güvenir. Bu duygusal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Endişeli değildir, ancak yakınlık kurulduğunda yine de kendini rahat hissetmez ve kaçma eğilimi gösterir.