televizyon-reklamlari

TELEVİZYON REKLAMLARI

Televizyon reklamlarında çocuklar ailenin yıldızı, babalar yan rolde, anneler ev işiyle meşgul, büyükanne ve büyükbabalar ise yalnız. Günümüz reklamları aileler hakkında ne söylüyor? Uzmanlar analizlerini paylaştılar.

Aileler televizyon reklamlarının ayrılmaz bir parçası. Türkiye’de aile bağlarının öne çıktığı toplumsal yapı göz önüne alındığında, reklamlarda çokça kullanılması şaşırtıcı değil. Peki ama neden ve nasıl?

Marka danışmanı Gözde Attila, bu durumun sebebini “Reklamlarda genel kabul gören kültürel öğelere önem veriliyor” diyerek açıklıyor ve ekliyor: “Geleneksel Türk ailesini resmetmek, pazarlamada daha güvenilir bir yol.” Bu yüzden reklamlarda çekirdek ya da geniş aileler görüyoruz, örneğin bekâr ya da boşanmış anne-babalar ekranda yer almıyor.

Gözde Attila, bu tür “gelenekselin dışında ailelerin” reklamlarda yansıtılmamasını toplumsal alanda değerlendirilmeyen bir imkân olarak görüyor. “Hepsi ailenin farklı tanımlarıyken, markalar henüz bu kadar cesur adımlar atmıyor. Oysa toplumsal hoşgörüyü ve farklılıklara toleransı artırmak adına, markalar için güzel bir boşluk bulunuyor.” Always’in kadına yönelik algıyı değiştirmeyi amaçlayan “Kız Gibi”kampanyası bu tür reklamların bir örneği. Gözde Attila bu reklamların, alanlarındaki önyargıları kırmak adına büyük farkındalık oluşturan kampanyalar olduğunu belirtiyor.

Ailelerin reklamlarda kullanılmasının bir diğer sebebi ise “aşinalık ilkesi”. Seyirci gördüğü aileyi kendi ailesine benzetebiliyor ve böylece ürüne yakın hissediyor. Sonuç ise etkileyici: “Reklamdaki ürünü ilk kez görüyor olsak dahi, aile kurgusu ve sahnenin bize tanıdık gelmesi sayesinde ürünü kendimize ‘yakın’ hissediyoruz” diyor Gözde Attila.

Reklamcıların burada üstlenmesi gereken bir sorumluluk da var. Attila, “Aile öğelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, kültürel olarak kabul görmüş olanın psikolojik olarak etik veya doğru olmayabileceğini daima göz önünde bulundurmak gerekiyor” diyor. Reklamlardaki annelerin büyük çoğunluğunun ev hanımı olarak gösterilmesi bunun iyi bir örneği. Attila bu konunun toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında eleştirileri üzerine çektiğini hatırlatıyor ve ekliyor: “Geleneksel olmak uğruna önyargıları güçlendirecek genellemeleri reklamlara taşımaktan kaçınılması gerekiyor.”

 

 

Önceki Yazılar

İLİŞKİDE KADIN VE ERKEK FARKLILIKLARI

Sonraki Yazılar

LİBİDO DÜŞMANLARINI YENİN!