surdurulebilirligi-destekleyin

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLEYİN

Bir yandan doğayı koruma ve çevreye verdiğimiz zararların önüne geçme, diğer yandan da tüketim çılgınlığına dur deyip gerçekten ihtiyacımız olana yönelme vakti geldi. Tüketimimizi azaltarak ve bilinçli seçimler yaparak  sürdürülebilirliği destekleyebiliriz.

Doğadaki hiçbir canlıya zarar vermeden üretilmiş bir bluz kadar şık bir giysi, geridönüşümle elde edilmiş bir elbise kadar da zarif bir tarz düşünemiyoruz. Son yıllarda gezegenimiz için çalan tehlike çanlarına kulaklarımızı tıkamamız mümkün değil. Doğal hayatın bilinçsiz tahribatı, teknolojinin yol açtığı çevresel sorunlar, maddi rant için ormanların, derelerin yok edilmesi gezegenin sonunu hazırlıyor. Bizim yüzümüzden Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar tehdit altında. Bu durumun önüne geçebilmek için sosyal sorumluluk sahibi, bilinçli bireyler olarak gücümüz yettiğince önlemler alabiliriz; “etik moda” konusunda duyarlı davranmak da bunlardan biri.

Öncelikli yapmamız gereken şey tüketimimizi en aza indirecek yolları belirlemek. İhtiyacımız olandan fazlasını satın almamak. İkincisi ise bilinçli alışveriş yapmak. Satın aldığımız giysinin kimler tarafından hangi koşullar altında üretildiği, üretiminde kullanılan hammaddenin hikâyesi ve üretim esnasında doğaya iyi davranıp davranmadığı etiklik tartışmasının temelini oluşturuyor. “Bilinçli moda” kavramıyla da karşımıza çıkan bu yaklaşım, iletişim teknolojilerinin gelişmesi, sivil toplum kuruluşlarının ve çevre aktivistlerinin artmasıyla daha geniş kitlelere nüfuz ediyor.

Etik moda kavramını biyolojik ve organik lifler kullanılarak çevreye ve işçilere en az zarar veren ürünler, adil ticaret ilkelerine bağlı ve iyi çalışma koşullarında üretilen kıyafetler ve bu akımın etkisiyle oluşan moda şeklinde tanımlayabiliriz. Etik moda oluşumunun, fiziksel gereksinimleri arka plana atarak tüketicinin psikolojik zaaflarından beslenen tüketim odaklı moda anlayışına bir eleştiri olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  Yine de moda dünyasında etik modanın sosyal sorumluluk amacının yanı sıra kusursuz tasarımlar da barındırması gerektiğini düşünenler var.

Yazı: Hüma Kaya

 

 

Önceki Yazılar

BEŞ ÖNEMLİ DEĞER

Sonraki Yazılar

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ