Mid section portrait of unrecognizable female artist holding palette mixing oil colors while painting picture on easel in art studio, copy space

SANAT TERAPİ İLE BULUŞUR MU?

Dışavurumcu sanat terapisi, kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma biçimidir. Bu terapi yönteminde elle tutulur her türlü sanat malzemeleri kullanılır ve sanatın değişik dallarından faydalanılır. Bu yöntemde doğrudan probleminiz hakkında konuşmak durumunda kalmazsınız. Bunun yerine, bu problemi sanat yapıtınız yoluyla, daha estetik, daha savunmasız bir şekilde ortaya dökersiniz. Dışavurumcu sanat terapisi öncelikle iletişimi kolaylaştırır, yaşanmış olumsuz olayların kötü etiketlerini ortadan kaldırır, direnci azaltır, psikoterapiyi eğlenceli, çekici hale getirir. Sanat terapisi ile tanışmak isteyenler için teorik ve uygulamalı bir atölye çalışması olan Sanat Terapi ile Buluşur mu?, 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Etkinliğe ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatrlar ve ruh sağlığı alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencileri ve sanatçılar katılabiliyor. Etkinlik sonunda katılımcılara Arkabahçe Katılım Belgesi verilecek.

arkabahcepsikoloji.com.tr