mutlu iş programı

MUTLU ŞİRKET PROGRAMI

 

 


Ömrümüzün ortalama 11,3 yılını işyerinde geçiriyoruz. Türkiye haftada yaklaşık 45 saat çalışan bir ülke olarak dünyada iş ve özel hayat dengesinin en düşük olduğu ülkelerden biri. İşyerinde yaşanan stres ve iş ortamına duyulan güvensizlik ruhsal hastalıkların başlıca sebeplerinden. Erkekler, kariyer basamaklarında sadece ileri doğru adım atarak başarılı olabileceklerini düşünüyor, kadınlar yetersiz sosyal destek yüzünden ev ve iş hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor, yeni jenerasyon çalışma ortamında uyumsuzluk yaşıyor, gizli ya da açıkça yapılan kültürel veya kişisel ayrımcılık pek çok çalışanı farklı şekillerde etkiliyor.

 

İşyerinde mutluluk neden önemli?

Araştırmalar depresyon ve kaygı bozukluklarına eşlik eden bedensel rahatsızlıkların çalışanların sağlığını ve üretkenliğini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Bazı firmalar çoğu zaman bol rakamlı ve belirsiz hedeflerin sayısını çoğaltarak bireyin enerjisini sadece “yapmak” üstüne yönlendiriyor. Kişi, her gün açmaza girmiş gibi görünen aynı işi yapıp duruyorsa, işinin tehdit altında olduğunu düşünüyorsa veya işi iyi yapabilmesi için gerekli kaynaklar eksikse, yapılan iş anlamını yitirir, kendini güçsüz ve savunmasız hisseder. Anlamı sorgulamak ise son derece özneldir. Anlam, yaşam boyunca önceliklerin, değerlerin, inançların, motivasyonların ve gereksinimlerin yeniden sıralanmasıyla evrim geçirir. İşteki mutluluk ve motivasyon, Excel tablolarıyla değil, ancak davranışlar, ruh hali ve paylaşımlar sonucunda kazanılabilir. İş hayatında bize anlam katan işler yapabilme fırsatı bulamadığımızda, kendimizi geliştirip değerli hissedemediğimizde, bilgiyi paylaşamadığımızda, sosyal bağlar kuramadığımızda, olumsuz duygular beslemeye başlıyoruz. Yaratıcılığımız, üretkenliğimiz, mutluluğumuz, potansiyelimiz zarar görüyor.

Tam tersine, yaşam amaçlarımızla örtüşen, eşitlikçi, gelişime açık, pozitif işleyişe imkân veren şirketlerde çalışıyorsak, işimizden duyduğumuz tatmin büyüyor ve işimizi severek yapıyoruz. Böylece hayatımızın farklı alanlarında da iyi oluş halimiz artıyor, yaşam kalitemiz gelişiyor.  Group Medya bünyesinde yayımlanan Psychologies dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, Uzman Psikolog Deniz Çakmakkaya, “İş dünyasının ezberlenmiş kalıpları bir kenara bırakıp psikolojik sermayeye yatırım yapmasının zamanı geldi” diyor. “Yeniçağın sunduğu olanaklar ve beklentiler yönetim anlayışlarının da değişmesini beraberinde getirecek. Kişilerin öz-kaynaklarını kullanmaya, kendilerini keşfetmeye ve memnuniyet hissetmeye ihtiyaçları var. Elimizdeki bilgilerle ve araştırma sonuçlarıyla görüyoruz ki çalışma ortamlarında daha insancıl koşullar yaratmak sadece etik bir zorunluluk değil, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yani dünyanın geleceğine yapılan bir yatırım.”

Disiplinlerarası çözüm önerileri üreten ruh sağlığı uzmanları, iş hayatında daha mutlu, verimli ve tatmin edici iş ortamlarını nasıl tasarlayacağımızı anlatıyor. Peki, bu kadar görünür olanı görmemezlikten gelmeye devam mı edeceğiz?

 

Psychologies Mutlu Şirket Programları

Şirketler birbirlerinden çalışanlarının mutluluğuyla ayrılırlar. Çalışanın görülmesi ve korunması, otonomluğuna fırsat verilmesi, şirketin şeffaf olması, bireysel ve ortak anlamlarda buluşmak gibi temel ihtiyaçların karşılanması, sosyoekonomik anlamda iyileştirme yöntemleridir.

İnsan sermayesine yapılan yatırım şirketlere %270 oranında kârlılıkla geri dönüyor. İşyerinde mutlu olan çalışanların şirkete bağlılığı ve uyumu artarken daha yaratıcı fikirler geliştiriliyor ve hizmet kalitesi artıyor. İşe gelinmeyen gün sayısının ve tükenmişlik belirtilerinin azalması, zaman kaybının önüne geçilmesini sağlıyor.

Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar ve çalışmalar yapan şirketler genç mezunların da ilgisini çekiyor.

Bir başka deyişle, işyerlerinde insana değer veren bir yaklaşımın olması, şirketlere dinamizm ve ekonomik artılar katıyor. İşyerinde çalışanlar için kişisel gelişime ayrılmış bir eğitim olmadan tek bir haftanın bile geçmemesi gerekiyor. Ancak yüzeysel eğitimler ile sürdürülebilir etkin eğitimler arasında farklar var. Bu nedenle Psychologies Mutlu Şirket Programları’nda ilham veren içerikleri, projeleri, workshop’ları ve atölyeleri tasarlarken, çalışanları sadece birer işgücü olarak görmenin ötesinde, her bireyin biricikliğine saygıyla yaklaşma prensibinden yola çıkılıyor. Bunun için dört temel adımda yol haritası belirleniyor. Birincisi, çalışma ortamı ve bireysel gereksinimlerin uyumunu sağlayarak çalışanların fiziksel ve ruhsal iyilik hallerine önem vermek. İkincisi, işyerinde çeşitliliğe ve zenginliğe izin veren yaklaşımlar benimsemek. Üçüncüsü, çalışanların birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmalarını ve doğru iletişim yöntemleri benimsemelerini cesaretlendirmek. Son olarak da ortak bir vizyonu ve değeri paylaşarak geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmak.

Psychologies, ulusal ve uluslararası alanda çalışan uzmanlarla oluşturduğu Mutlu Şirket Programları aracılığıyla iş dünyasını samimiyete ve daha mutlu iş ortamları yaratmaya davet ediyor.

2004 yılından beri iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen Business Management Institute’ün (BMI) de desteğiyle yürütülen programlar, sürdürülebilir bir iyileşme sağlayarak çalışan memnuniyetini ve şirketin ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor. BMI adına Proje Koordinatörü İpek Akyıldız, “Hem bireyin, hem kurumun hem de toplumun mutluluğuna, verimliliğine dokunmayı hedefleyelim istedik. Bu programdaki tüm içeriklerimiz psikoloji altyapısıyla farkındalıklarımızı, ilişkileri, verimliliği ve mutluluğu artırıcı ortamları yaratmak üzerine olacaktır” diyor ve ekliyor: “Bu projenin içerikleri, bildiğimiz anlamda kâğıt kalem kullandığımız eğitimler değil, duygularımıza, farkındalıklarımıza dokunan içerikler olacaktır.”

14 yıllık eğitim deneyimini iş dünyası hakkındaki derin bilgisiyle harmanlayarak, bireylerin gelişimine katkı sağlayan BMI’da eğitim danışmanı olan Uzman Psikolog Begüm Karataylıoğlu, “Psychologies Mutlu Şirket Programları, psikoloji ve iş hayatından gelen uzman danışmanlarımızla beraber hem analiz hem de öğrenmeye yönelik psikolojik tekniklerin kullanıldığı bir programdır” diye açıklıyor. “Yapılan analizlerle kişilerin mutluluk seviyesi ölçülebilecek ve bu sayede kendilerine dışarıdan bir göz olarak bakma şansını elde edecekler. Eğitimler takibinde yapılan çalışmalar ve analizlerle nereden nereye geldiklerini somut bir şekilde gözlemleme şansına sahip olacaklar. Yurtdışında yeni uygulamaya giren kurumsal mutluluk projelerini ülkemizde de başlatmaktan dolayı gurur ve heyecan duyuyoruz.”

Psychologies Mutlu Şirket Programları’yla mutlu işyerleri yaratmak mümkün.