kitap-onerisi-bir-yolculuk-olarak-liderlik

KİTAP ÖNERİSİ: BİR YOLCULUK OLARAK LİDERLİK

 

 

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş’ın son kitabı “Bir Yolculuk Olarak Liderlik”, yöneticilerin yolunu aydınlatan bir kılavuz niteliğinde.

Günümüz iş dünyasında öne çıkan liderlerin fark yaratan özellikleri neler?

Liderlik, insanları denetim mekanizmalarıyla belirli bir yöne doğru itmek değil; temel ihtiyaçlarını karşılayarak, o yöne gitmek için gereken enerjiyi bulmalarını sağlamaktır. Karşılarına çıkabilecek engelleri aşarak doğru yönde ilerleyebilmeleri için lider; insanların ihtiyaçlarını, değerlerini ve duygularını hesaba katmalı, onlarda heyecan ve enerji uyandırmalıdır. Bu da liderin komuta ve kontrol anlayışını benimsemesiyle değil, insanlarla bağ kurmasıyla gerçekleşir. Liderin sunduğu vizyonu sahiplenen izleyenleri, bu vizyonu gerçekleştirmek için sınırlarını zorlamaya, üstlendikleri rolde beklentiyi aşacak çabayı göstermeye gönüllü olurlar. İzleyenleri aracılığıyla sonuç alan lideri öne çıkaran da onlarla kuracağı bu özel bağın başarısı olacaktır.

Günümüz iş liderinin bağ kurmasını kolaylaştıran beş özellik bulunuyor: Yaklaşılabilirlik, konuşmak yerine dinlemek, güçle değil, anlam duygusuyla yönetmek, her insanın biricik ve ayırt edici olan cevherini görerek yani bireyselleştirerek yönetmek ve çeşitlilikten sinerji yaratmaya hizmet eden birleştiricilik.

Güven, insanın en temel ihtiyaçlarındandır ve Bağ kurabilen lider güvenli bir limana dönüşür. Daha verimli ve yaratıcı bir iş ortamı yaratmak için güven duygusunu sağlamak gerekir. Bu sebeple lider, izleyenleriyle var olduğunu aklından çıkarmamalıdır.

Yeni teknolojiler ve yapay zekâ iş yapma biçimlerini ve yöneticilerin işlevini nasıl etkileyecek?

10 yıl sonra hangi iş ve mesleklerin var olacağını kimse bilmiyor. Ancak bütün iş ve mesleklerin dönüşeceğini biliyoruz. Bu nedenle bugün öğretilen teknik becerilerin fazla bir önemi kalmayacak. Bunun yerine ilişki yönetimi, işbirliği, eleştirel düşünce ve yaratıcılık, dönüşen her türlü iş ve meslek için gerekli olacak.

Yapay zekâ, bugün yöneticilerin üzerindeki birçok işi üstlenecek. Hızla gelişen sayıda yapay zekâ uygulamaları, iş liderini zamanının büyük bölümünü alan düşük katma değerli ve rutin işlerden kurtaracak. Gartner’a göre, yapay zekâ ve buna bağlı iş yapma biçimleri, 2021’de yaklaşık 2,9 milyar dolar iş değeri yaratma ve 6,2 milyar saatlik çalışan verimliliği doğurma potansiyeline sahip. Böylece yöneticilerin yüksek katma değer yaratan işlerde kullanmak üzere çok daha fazla zamanı olacak. Bu gelişmeye ayak uydurmayı başaran yarının yöneticileri aynı zamanda daha hızlı ve veriyle desteklenmiş stratejik kararlar alabilecekler.

Acar Baltaş, Remzi Kitabevi, 264 s.

 

 

Etiketler:
Önceki Yazılar

HASTALANMAYI ENGELLEYEBİLİR MİYİZ?

Sonraki Yazılar

KIYASLAMA YAPMANIN TEHLİKESİ