is-hayatinda-z-kusagi

İŞ HAYATINDA Z KUŞAĞI

 

 

“İlham veren yöneticilerle çalışmak istiyorlar”

İnsan Kaynakları Uzmanı, Psikolog Tuğba Çarpa, iş hayatında tersine mentorlukla Z kuşağının sosyal medya uzmanlığına başvurulması gerektiğini söylüyor.

Z kuşağının değerleri ve öncelikleri nelerdir?

Z kuşağının değerleri; şeffaflık, fırsat eşitliği, kendini özgürce ifade edebilmektir. Öncelikleri; hiyerarşiden uzak bir iletişim ortamında bulunmak, sonuca odaklanmak ve kompakt düşünce yapısıdır. Z kuşağı için iş hayatında takdir edilmek, hızlı aksiyon alıp inisiyatif kullanmak en önem verilen faktörlerdir.

Z kuşağının iş hayatına yönelik bu beklentilere sahip olması, günümüz dünyasında bulunan X ve Y kuşağı yöneticilerin liderlik, koçluk, değişim yönetimi alanlarında kendilerini sürekli eğitim ortamında bulundurmalarını gerekli kılacaktır. İş dünyasında stajyer statüsünde kendisine yer bulan Z kuşağı bireyler; yakın bir gelecekte çalışan olarak konumlandığında, iş ortamının ve iş süreçlerinin eğlenceli, yaratıcı, dinamik, teknolojiyi yakından takip eden ve dijital gelişmelere, sosyal medyaya yakın olmasını tercih edecektir. Bu çerçevede gerekli konumlandırmayı yapmayan işletmelerin, yetenek yönetimi alanında öne çıkan Z kuşağı çalışan adaylarını kaçırması doğal karşılanmalıdır. Z kuşağının hızlı sonuç alan, aksiyoner yönünü şirket için pozitif faydaya çevirmek adına, yöneticilerin iş yapış biçimlerinde hiyerarşiden uzak, eşitlikçi ve rol model olan bir duruş sergilemeleri beklenmektedir. Z kuşağı için kapsamlı yan haklardan çok şirketin teknoloji alanındaki gelişmeleri mevcut iş ortamına hızlı adapte etmesi daha kritik bir faktördür. Z kuşağının iş dünyasından beklentisi ilham veren, ışık saçan, aydınlık zihinli çalışma arkadaşları ve yöneticilerdir. Günümüz dünyasında Z kuşağının dijital okur yazarlığı çok gelişmiş olduğundan tersine mentorlukla Z kuşağının sosyal medya uzmanlığına başvurulması motivasyon artırıcı bir faaliyet olabilir.

Z kuşağı diğer kuşaklardan farklı özellikleriyle iş dünyasına neler katacak? İş yapış biçimleriyle günümüz algılarını, beklentilerini nasıl değiştirecekler?

2000 ve sonrası doğumlu kişilerden oluşan bir kuşaktır. Bu kuşağın en temel özellikleri, yapılan araştırmalara göre, bilgisayar kullanmaya başlama yaşlarının 8, interneti kullanmaya başlama yaşlarının 9 ve cep telefonu kullanmaya başlama yaşlarının 10 olmasıdır. Teknolojiye bu kadar yakın yaşayan bir kuşakla konuşurken çok dikkatli olunmalı. Verdiğimiz mesajların Z kuşağının değerlerine ve önceliklerine hizmet edip etmediğini kendi içimizde tartmalıyız. Sabırsız ve sadakati olmayan Z kuşağının, sürekli yaratıcılık ve eğlenceli bir ortam peşinde olduğunu zihnimizde hep saklı tutmalıyız.

 

 

Önceki Yazılar

FİLM ÖNERİSİ: COLETTE

Sonraki Yazılar

ÇATIŞMAYA ÇOK YATKIN BİR KİŞİLİĞE Mİ SAHİPSİNİZ?