ilham-veren-cumle-tahir-musa-ceylan

İLHAM VEREN CÜMLE: TAHİR MUSA CEYLAN

“Aşk ölümden en uzak nokta”

“Kendim bulduğum bu cümleyle kendimi vurdum. ‘Diri Aşk’ta kitabe satırı gibi kazılı bu cümle, insanın ölüm karşısındaki çaresizliğine karşı gerçek bir büyü… Hiç ölmedim ama ölürken insana olağanüstü şeyler olduğunu biliyorum. Olağanüstü olan ölümle hayatın içindeki hangi olağanlık başa çıkabilir? Ölümden sonraki ikinci olağanüstü şey aşktır. İçinde kesintisiz lezzetle insan bir nehir gibi akar, coşkuyla kendi vatanı maviliğe doğru uçar ve toprağın üstünde sarılınca eriyerek biter. Evren okyanus olmuş da baştan başa yüzüyorsun gibi bir şey bu. Ben ölüme çareyi buldum diyorum, çare aşktır, ama aşkın çaresi ölüm değildir. Beriki ötekinin çaresiyken, öteki berikinin çaresi değilse, beriki ötekinden olağanüstülük yönünden daha üstedir. Yani bir olağanüstülük ölçümünde aşk ölümü yenmektedir. Bu zamana dek hiçbir âşık ölümden kaçmamış, hatta ölümü müstehzi bir dudak büküşüyle hep istemiştir, neden çünkü ölmeyeceğini bilmektedir. Aşkın ölümü yendiği o kadar derin somutlukta bir gerçektir ki bunu yalnız çocuklar anlayabilir, çünkü onlar soyut hiçbir şeyle kirlenmemiştir. Çocuklar annelerine küser, neden aralarında bir aşk olduğundan emindirler çünkü, sevgililer affetmez, onlar da birer çocuktur çünkü, çocuklar oyunla affeder, aşkla affetmez.

Yeryüzünde her şey birbirini yiyerek yener. On sırtlan bir aslanı, bin karınca bir yılanı yiyerek yener. Teke tekte, aşk da ölüme yutarak galip gelir. Onun için aşk ölümden en uzak nokta olduğu kadar, kendi ölümün de lezzetidir.”

Tahir Musa Ceylan, şair, yazar, düşünür.

“Diri Aşk” adlı yeni romanı yayımlandı.