Woman laughing by the side of a loch

İÇSEL HUZUR YOLUNDA YEDİ ÖNEMLİ DERS


İçsel huzur ve denge yeni neslin kavramları gibi görünse de kökeni insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir arayış. 

İç huzurumuzu bulmak ve başkalarıyla uyumlu yaşamaya çalışmak için birçok yöntem var. Budist felsefeden ve Masailerden ilham alarak hazırladığımız bu yedi öğretiyi deneyin.

Ders 1: İkililiği kabul edin

Antropolog Xavier Peron yazdığı bir kitapta, Masai teriminin ikizler anlamına gelen “ilmao” kelimesinden gelmekte olduğunu söyler. Bu, her şeyin birbirini tamamlamak üzere, birbirine bağlı olduğu inanışını anlatır. Demek oluyor ki zıtlıklar var; fakat birbirlerine düşman değiller. Gündüz ve gece, yağmur ve kuraklık gibi dışarıda, ya da fedakarlıklar ile bencil arzuların, korkunun ve cesaretin birbiriyle çatıştığı benliğimizin derinliklerindeki gibi ikililik her yerde hüküm sürer. Masailere göre bunu reddetmek, acı çekmeye ve başkalarıyla çatışmaya neden olur. Dünyanın ve varlıkların ikiliklerini kabul etmek önemlidir. Böylelikle sabırlı ve iyi niyetli bir karakterin ortaya çıkması sağlanır.

Uygulama: İçinizdeki ikizlikleri bulun. Niteliklerinizin listesini yapın ve sizi başarısızlığa ya da çatışmalara sürükleyen kusurlarınız ve davranışlarınızla arasındaki ilişkiyi kurun. Örneğin cömertlik, düşünmeden hareket etme ile eşleşebilir. Cömertlik, aynı zamanda yakınlık beklentisi de olabilir ve eğer tek taraflı olursa, uyumsuzluğa yol açabilir. Amacımız; kendimiz ve başkalarının üzerinde detaylı ve hoşgörülü bir bakış geliştirmemizdir. Kelimelerinizi ve hareketlerinizi; anlaşmazlıklar, düşmanlıklar, kişisel ve ilişkisel dengesizliklerin kaynağına karşı uyumlu hale getirin. Hareketler ve kelimeler ikiz olmalıdır. Bu uyumun sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerin garantisi olduğunu bilen Masailerde, söylenilen ile yapılan arasında hiçbir farklılık yoktur.

Ders 2: Acıyı bir fırsat olarak görün

Acı olmadan uyanış olmaz. Masailerde acı çekmek, ana tanrıça Enk’Ai tarafından gönderilen sınavların verilmesinde güçlü bir inanıştır. Büyümenin ve gelişmenin bir fırsatıdır. Ünlü bir atasözü şöyle der: “Acı çekmemiş bir beden hiçbir şey hissedemez.” Bu düşünceye göre, karşılarına çıkarttığı fırsat veya sınavlar için ana tanrıçaya teşekkür edilir. “Kalbi düğümleme” adı verilen toplu ritüellerinde, kalbi temsil eden ipe hayattaki sınavları temsil eden sekiz düğüm atılır. Daha sonra düğümleri çözerler. Bu hareket, sorunları çözmeyi ve onlardan ders almayı sembolize eder. Aynı zamanda da her şeyin ikili olduğunu ve bir problemin ancak onu olduğu gibi tanıyarak ve bir zorluk biçiminde görerek çözülebileceğini gösterir.

Uygulama: İp ritüelinden sonra duygularınızı (korku, üzüntü, öfke, umutsuzluk, intikam arzusu…) görselleştirin ve bu duyguları yakmak ve enerjiye dönüştürmek için kalbinize gönderin. Bir Masai gibi kendinizi sorgulayın. Bu durum bana ne demek istiyor? Burada benim sorumluluğum nedir? Harekete mi geçmeliyim yoksa beklemeli miyim? Nasıl bir karar vermeliyim? Aklınıza gelen tüm cevapları sansürlemeden ve yargılamadan not alın.

Ders 3: Mutlu olma halinde kalın

Masailer için mutluluk bir amaç değil bir başlangıç noktasıdır. Yaşamın başlangıcı, ana tanrıçayla birleştiren bir bağdır. Minnet ve mutluluk karşılıklı olarak birbirini besler. Hayatta olduğun, beslenebildiğin, sınavları ve sevinçleri paylaşabildiğin için minnet duymak, paylaşmak ve birlikte mutlu olabilmek, iyilikleri görebilmek, mizaha vurabilmek gibi davranışlar gündelik hayatta neşeli yaşama biçimleridir. Mutlu olmak aynı zamanda başkalarına karşı bir kibarlık biçimidir. Herkesin keyfini sürdüğü ilişkisel bir konfor sağlar. Masailerin kötü bir haberi ikiye bölerek söylemek gibi bir alışkanlıkları vardır. Bu hem söyleyen tarafın yükünü azaltır hem de haberi duyan tarafı yatıştırır.

Uygulama: Günlük hayattaki küçük fırsatların farkına vararak minnet duygunuzu geliştirin. Size tutulan kapı, küçük bir gülümseme, paylaştığınız yemek… Çevrenize zaman, iltifat, tavsiye ve hayatınızdaki insanların günlerini yumuşatacak ve güzelleştirecek küçük şeyler verin. Olumsuz bir olayı ya da düşünceyi ikiye bölerek ele alın. Kendinizi, büyük yaşam zincirinde hissettiren doğanın enerjisine bırakın. Bir ağaca yaslanıp huzuru ve içsel gücü bulabilmek için, onunla bir olmuş hissedene kadar kendinizi teslim edin. İşte bunlar mutluluğu meydana getirenler!

Ders 4: Sessizliğin gücünü keşfedin

Söz gümüşse sükut altındır derler. Susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.

Yararı: Yalnızca bilinçli bir sessizlik; telaffuz ettiğimiz, uğultuya katılan ve aslında varlığımızın derin yalnızlığını pekiştiren kelimelere anlam katabilir. Susmak; geri çekilmek, soyutlanmak demek değildir, tam tersine daha derin, daha bilinçli bir şekilde bu dünyadaki varlığınızı yaşayabilmenizdir. Sessizlik, gözlem ve meditasyonu geliştirir. Anlayışı aydınlatır ve ilişkilere yeni bir tatla değer katar. Sessizliğe girmek aynı zamanda başkasının kelimelerini daha cömert ve iyi bir şekilde dinlemeyi de sağlar.

Uygulama: Sessizliğe düzenli olarak bir zaman ayırın; örneğin, perşembe günleri akşam saat altı ila sekiz arasını. Ardından duygularınızı ve hislerinizi not alın. Eşinizle doğada, sessizlik içinde el ele bir yürüyüş yapın ve yalnızca dönüşte birbirinizle konuşun. Çocuklarınızla ekrana bakmadan ya da bir şeyler dinlemeden belli bir zaman geçirin. O sırada yemek, resim, heykel gibi, ellerinizi kullanabildiğiniz işler yapın. Eğer yapabiliyorsanız, ofiste öğleden önceyi tamamen sessizlik içinde geçirin. Size daha önceden söylenen eleştirileri ya da geribildirimleri yeniden düşünün. Sinema ya da müzedeyken, doğrudan yorum yapmadan, ne düşündüğünüzü daha iyi anlamak ve daha iyi tartışabilmek için konuşmayı erteleyin.

Ders 5: Düzeni arayın

Sözlerinde ve hareketlerinde doğruluk içinde olmak Masailer için, Enk’Ai ile bağlı olmak anlamına gelir. Bu, “net bakışlı ve çevik düşünceli” bir duruştur. Net bakış, dışarıdan fark edilen bir içsel tutarlılığı, çevik düşünce ise doğru yolda yürümenin verdiği hafiflik ve emniyet hissini ifade eder. Zorluklar, endişeler ve çatışmalar, misyonunuzdan uzaklaştığınızın ve konsantrasyonunuzun bozulduğunun işaretleridir. Masailer için, “düzenin” peşinde olmak, aynı zamanda dünyaya ne için geldiğimizi aramamızdır.

Uygulama: Bir seçim yaptığınızda ya da önemli bir karar verdiğinizde, bedeninizin sesini dinleyin. Eğer doğruysa, kaygı, heyecan gibi yüzeysel duyguların dışında, “Kolay olan değil ama doğru olan bu” kelimelerine dökülebilecek derin bir dinginlik, iç huzur duygusu hissedeceksiniz. Buna karşılık, eğer kasılmalar, rahatsızlık, fiziksel ve ruhsal huzursuzluk hissederseniz ve bu durum seçiminizi ya da kararınızı her düşündüğünüzde ortaya çıkarsa, bunun üzerine kendinizi sorgulamalısınız.

Ders 6: Misafirperverliği deneyimleyin

Misafir kısmetiyle gelir derler.

Yararı: Görünenin aksine farklılıklarımız bireyselliği yüceltir ve “benzer olanlar” gruplarını yaratır. Öte yandan hiçbir şey farklılıklar ve ötekinin yabancılığı ile karşılaşma kadar verimli değildir; şaşkınlığın, zenginleşmenin ve kimlik güçlenmesinin kaynağıdır. Bize benzemeyen fakat bize saygı duyan kişi ile karşılaşma, inançlarımızı ve önyargılarımızı altüst eder. Kendi dünyamızdaki “öteki“yi karşılamak, onun farklılıklarını görmeyi; sınırlarımızı, değerlerimizi ve kendimizi sorgulayabilme yeteneğimizi sınamamızı sağlar. Hem ruhsal hem de fiziksel açıdan bu karşılaşma empati yeteneğimizi geliştirir, bilinmeyenin yarattığı kaygıları ve hayali korkuları azaltır.

Uygulama: Zaman zaman zihinsel olarak farklı bakış açıları geliştirin; kendinizinkine zıt olan ve başkalarının bakış açısıyla dünyayı görmeyi deneyin. Çeşitli insanlarla sohbet ederek, çalışarak, vakit geçirerek; arkadaş, iş ve aile gruplarınızı açın. Evinizi de yabancılara, spontane davetlere açık tutun.

Ders 7: İstikrarlı olun

Vietnamlı Budist rahip Thich Nhat Hanh şöyle diyor: “Zor durumda bile olsanız, başka yöne gitmek için acele etmeyin. Bir dağın zirvesine çıkmış, fakat hala daha iyisini arayanın yolunu takip etmeyin.”

Yararı: Hareketlerin ve tavırların bilinçli tekrarıyla istikrar; manevi, entelektüel bir gelişimin nedeni, gerçek bir zevk almanın garantisidir, çünkü ustalık dayanıklılıktan gelir. İstikrarın bir diğer yararı da, aile, arkadaş ya da profesyonel anlamda bir gruba aidiyet ve iç güven duygusunu güçlendirmesidir. Zorluklar karşısında dayanıklılık şüphesiz zihinsel karışıklık ve kronik tatminsizliğe karşı en iyi panzehirlerden biridir. Zorluklara dayanarak, kendi içimizdeki yeni kaynakları keşfedebilir ve özgüvenimizi güçlendirebiliriz.

Uygulama: Aile ya da arkadaş gruplarıyla yemekler, davetler, kutlamalar gibi kalabalık buluşmaları yeniden uygulamaya başlayın. Randevularınızı belirli gün ve saatlere alıp sonrasında gelişmeyi değerlendirin. Her alandaki istikrarlı davranışlarınızı listeleyin. Haftalık veya aylık tüm randevularınızı ya da programlarınızı ertelemeden ya da bahane bulmadan onurlandırmaya çalışın. İş, ilişki, ev gibi konularda değişiklik planlıyorsanız, size avantajları ve dezavantajları konusunda gözden geçirmenize yardımcı olacak bir arkadaşınız ile konuşun.

Yazı: Flavia Mazelin Salvi
Çeviri: Büke Tozlu

 

 

Önceki Yazılar

HAFIZA MÜHENDİSLİĞİ

Sonraki Yazılar

AK DÜŞTÜ SAÇLARIMA