emdr-yontemi

EMDR YÖNTEMİ

Kısa süreli terapiler arasında yer alan EMDR, beyinde travmayla ilgili nöral ağ bağlantılarının yeniden kurulması ilkesine dayanıyor. EMDR uzmanı Zeynep Zataçıklamalarını paylaşıyor.

Kısaca nedir? Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık iki milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Kimler içindir? EMDR terapisi birey ve gruplara uygulanabilir. EMDR terapi literatüründe “kısa süreli terapiler” grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği; sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisiyle bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

Nasıl uygulanır? Bu terapide sekiz aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

Neden etkili? EMDR terapisi, Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne (AIP) dayanır. Francine Shapiro tarafından ortaya konan Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre, travmatik bir deneyim, gerçekleştiği andaki haliyle nöral ağlarda kayıt edilir ve depolanır. Bu durum, anının gerçekleştiği zamanda donmuş olarak kaydedildiği, kendi anı ağları içinde saklandığı ve adaptif bilgiyi içeren diğer anı ağlarıyla bağlanamadığı anlamına gelir. Shapiro’ya göre, kaygı veren ve rahatsız eden bir anı, o anda yaşanan haliyle kodlandığında gelecekte çok çeşitli içsel ve dışsal uyaran tarafından tetiklenebilir. Güncel olarak yaşanan ve bu travmatik olayı tetikleyen herhangi bir durum, kişinin bu anıyla ilişkili olumsuz düşünce (tehlikedeyim), duygu (kaygılıyım) ve beden duyumlarını (kalbim çarpıyor) aktive edebilir. Bu da kişinin içinde bulunduğu ana uygunsuz olan duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkiler vermesiyle ve aynı zamanda aşırı semptom (yüksek kaygı, kabus, flashback’ler) göstermesiyle sonuçlanır. Çift yönlü uyarımlar aracılığıyla yapılan işlemlemeyle travmatik anının yeniden işlenmesini sağlanır, adaptif bilgiyi içeren anılar ile diğer anılar ile bağlantılar kurulur.  Böylece, anıyla ilgili yeni çağrışımlar oluşturulur ve adaptif davranışlar artar.

DR. ZEYNEP ZAT (Uzman psikolog. EMDR Avrupa Derneği tarafından onaylı EMDR Akredite Terapisti ve Süpervizörü. British Psychology Society üyesi, British Psychotherapy and Counselling ve EMDR UK & Ireland Dernekleri’ne kayıtlıdır.)