dunya-genelinde-depresyonun-artma-sebepleri

DÜNYA GENELİNDE DEPRESYONUN ARTMA SEBEPLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yayımlanan Depresyon ve Akıl Hastalıkları Raporu’na göre dünyada 322 milyon insanda depresyon görülmüş. Türkiye’de ise 3 milyonun üzerinde insan depresyonda. Son 10 yıl içerisinde depresyon tanısı yüzde 8,4 oranında artış göstermiş. Peki, dünya genelinde depresyonun artmasının nedenleri neler? Fiziksel ve toplumsal çevre duygudurum bozukluklarında önemli bir etken. Fuat Torun’a göre, depresyonun nedenleri arasında bulunan işsizlik, yoksulluk, çeşitli yoksunluklar, hızlı kentleşme, yalnızlık, sosyal destek azlığı, aile içerisinde sorunlar, göç ve savaşlar gibi nedenlerin toplumlarda daha görünür olmaya başlaması depresyonun toplumdaki artışının önemli nedenlerinden. Ancak bütün bu durumlardaki ortak tema umutsuzluk. “Bugün dünyada toplumların kendi içinde ve toplumlar arasındaki yaşanan sorunlarda başta olan duygu karamsarlık. Eskiden evlerimizin dışında yaşanan ve dünyanın birçok yerindeki sorun çeşitli kitle iletişim araçları ile birlikte evlerimizin içinde yaşanır olmaya başladı. Bu durum ise insanın kaldırabileceği yükten fazlasını oluşturuyor. Bu durumda kişiler ya önemsememe şeklinde ya da aşırı önemseme şeklinde tepkiler veriyor. Her ikisi de aslında insanı depresyona hazırlamakta. Depresyonda artış diye not edilen şey belki de kişilerde görülen yaygın umutsuzluk ve çaresizlik duygusudur.”

 

 

Önceki Yazılar

TOPLU KONUTLAR İNSANLARI YABANCILAŞTIRIYOR

Sonraki Yazılar

ANNELERİN SORUMLU TUTULDUĞU KONULAR