çocuk 1

DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ

 

 

Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla her yıl 12 Haziran tarihi, 2002 yılında Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan edilmiştir.
Bu sebeple UCLG-MEWA, çocuk işçiliği konusuna dikkat çekerek üyelerini bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, en önemlisi de bu konuda yerelde farkındalık yaratmaya ve gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyor.
Suriyeli mültecilerin gelişiyle birlikte çocuk işçiliği daha da artarken DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından 2017 yılı nisan ayında açıklanan rapora göre Türkiye’deki çocuk işçi sayısı 2 milyona yakın. 2006’dan 2012’ye çalışan çocukların tüm çocuklara oranı yüzde 56.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar herkes çocuk; ancak 4857 sayılı İş Kanunu aynı yaş aralığını genç işçi ve çocuk işçi olmak üzere iki farklı tanımla birbirinden ayırıyor. Diğer taraftan, kayıtdışı çalışan çocuklar oldukça fazla. Bu yüzden olsa gerek çocuk işçiliği artık gündemimizde değil şeklinde bir açıklama rahatça yapılabiliyor.
Gerek ücretsiz işçi gerekse ucuz işgücü olarak en çok sömürülen grubu oluşturan çocuklar, en çok tarımda çalışıyorlar. Tarım sektörünün iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden en tehlikeli sektörlerden biri olduğu göz önünde bulundurulursa, çocuklarımızın yaşam koşullarının kendilerinden ağır, yaşlarından büyük; hak ettiklerinden ne derece uzak olduğu tüm boyutlarıyla karşımıza çıkıyor.
Her 5 çocuktan birinin çalıştırıldığı ülkemizde ne yazık ki ölen her 20 işçiden biri de çocuk oluyor. 2013 yılında iş cinayetlerinde ölen çocukların oranı yüzde 4,7 iken; 2014’ün ilk 5 ayında 32 çocuğumuzu daha iş cinayetleri sonucu kaybetmiş bulunuyoruz.

 

 

Etiketler:
Önceki Yazılar

AŞK ACISI BİZİ NASIL KORUR?

Sonraki Yazılar

DIXON VE MARCUS WORGULL SUMA BEACH’TE