ciftterapisi

ÇİFT TERAPİSİ


Çiftler arasında iletişim, duygusal yakınlık ve cinsellik gibi konularda ortaya çıkan ve çoğunlukla içinden çıkılmaz gibi görünen sorunları çift terapisiyle çözebiliriz.

Tarihçesi

Modern çift terapisi, birçok ekolden etkiler barındırıyor. Psikanalitik yaklaşım, sistemik terapiler, davranışçı terapiler, insancıl ekoller, Gestalt terapisi, nörolinguistik programlama yöntemleri gibi pek çok farklı alanda uygulanıyor. Çift terapisi aynı zamanda iletişim çalışmalarından, özellikle 1960’lardan itibaren Palo Alto ekolü tarafından yürütülen araştırmalardan etkiler taşıyor.

Tanımı

Çift terapisi, çatışma kaynaklarını ve onların sonuçlarını ortaya çıkararak, çiftleri duygusal ya da seksüel kriz zamanlarında uzlaştırmayı amaçlıyor. Fakat burada unutulmaması gereken, eğer kopuş her iki partner için de daha yararlı olacaksa, terapi bazen ayrılıkla sonuçlanabiliyor ve bu durumda ayrılığı başarı olarak görmek gerekiyor. Bu terapi, davranışsal yöntemlerden yararlanması açısından genelde kısa olarak nitelendirilse de her partnerin geçmişinde saklı rahatsızlıkların nedenlerini araştırmak için psikanalizden de faydalanabileceğinden zamana yayılabiliyor.

İlkesi

Çift terapisinde, terapistler bahsettiğimiz gibi farklı yaklaşımlardan faydalanabiliyor. Analitik yaklaşım, çiftin psikolojik devingenliğine odaklanıyor. Eşlerden her biri bilinçsiz olarak anne-baba modellerini ya da çocukluklarındaki bazı etkileşimleri taklit ediyor olabilir. Bunun önüne geçmek için geçmişten gelen bu sorunları gün ışığına çıkarmak gerekiyor.

Sistemik teori, bireyi daha ziyade çevresiyle birlikte ele alıyor. Terapist, partnerler arasındaki etkileşimlerin analizine ayrıcalık tanıyor. Çift, aynı zamanda gelişme gösterdiği aile ortamına göre de inceleniyor. Çift; her bir partnerin, ona sunulan derecede, kendisine bir yer ve rol atfettiği kendinden ayarlı bir sistem olarak nitelendiriliyor. Yerlerin ve rollerin değişmesi durumundaysa çift bocalıyor.

Transaksiyonel analiz, kişi odaklı terapi, Gestalt terapisi ya da nörolinguistik programlamaya dayanan akım, öncelikle iletişim problemleriyle ve çatışma kaynaklarıyla ilgileniyor. Terapist, sözlü mesajların ve mimiklerin belirsizliklerini ve uyuşmazlıklarını keşfetmeye çalışıyor.

Davranışsal terapi ise her partnerin davranışlarıyla ilgili değişim amaçlarının bir listesini oluşturmayı hedefliyor. Çiftin ilişkisi, kazançların ve özverilerin değiş tokuş edildiği bir yer olarak ele alınıyor. Terapist, geçmişin önemini inkâr etmeksizin iki partner arasındaki etkileşimleri etkileyen aktüel olaylar üzerinde yoğunlaşıyor.

Nasıl uygulanır?

Her terapistin kendi yöntemi vardır. Bazı terapistler, her bir partnerin kendi sorunsalı üzerinde çalışabilmesi için eşleri önce birlikte daha sonra ayrı ayrı görerek başlıyor. Bazıları da bireysel bir ilk etabın terapistin “sırdaş” olarak görülmesine ya da çift içinde bir rekabet konusu haline gelmesine yol açacağını düşünüyor. Sonuç olarak, terapistler danışanlarını yalnız ya da çift olarak ağırlayabiliyor. Seanslar yüz yüze gerçekleşiyor. Bazen kameraya alınıyor ve rol oyunlarıyla evde özellikle kriz anlarında uygulanması gereken “alıştırmaları” içerebiliyor. Seanslar bazen başka çiftlerle birlikte grup terapisi olarak da gerçekleşebiliyor.

GENEL BİLGİLER

Çift terapisi, çiftin sürekli olarak eşlerin tatmin edici şekilde aşmayı başaramadığı zorluklarla karşı karşıya kalması halinde gerekli olabiliyor. Bu zorluklar çifti ilgilendiren her türlü konuyu kapsayabiliyor: cinsellik, iletişim, sözlü ya da fiziksel çatışmalar, ayrılma isteği…

ÜCRET VE SÜRE

Bazı davranışsal problemler beş seansta çözümlenebilmekteyken, çocukluktan gelen sorunlara bağlı çatışmaların çözümü aylar sürebiliyor. Haftada bir ya da 15 günde bir olmak üzere seanslar gerçekleşiyor. Ücret ise terapistin eşlerle tek ya da çift olarak çalışmasına göre değişiklik gösteriyor. Birkaç günlük hazırlık seansları halinde grup olarak çalışmak da mümkün olabiliyor.

 

 

Önceki Yazılar

‘SEXTING’ İLE ARANIZ NASIL?

Sonraki Yazılar

GÜNEŞE ÇIKALIM MI, ÇIKMAYALIM MI?

Bir cevap yazın