bibliyoterapi-komplekslerinizi-asin (4)

Bibliyoterapi: Komplekslerinizi Aşın

Özgüven nasıl güçlendirilir? Güzellik olgusu nedir? Kendimize nasıl bakıyoruz? Algımız bizi nasıl yanıltıyor? Tüm bu sorulara cevap bulacağınız, komplekslerinizi aşmanıza yardımcı olacak kitapları bir araya getirdik.

Bedenin Tarihi serisi, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Yapı Kredi Yayınları

Üç ciltten oluşan “Bedenin Tarihi” serisinin ilk cildi, ortaçağ boyunca Kilise baskısı altında şekillenen bedenin Rönesans ile Aydınlanma arasındaki zaman diliminde uğradığı dönüşümler ele alınıyor. İkinci ciltte, 19. yüzyıldaki yeni tıbbi buluşlar ve hastalıklar eşliğinde, Hıristiyan geleneğinden yakasını kurtarmaya çalışan bir beden kavramının işkence, haz, temizlik ve spor bağlamlarında yaşadığı dönüşümler inceleniyor. Son ciltte ise 20. yüzyılda modern tıbbın ve görsel sanatların giderek fetişleştirdiği beden algısının ve yeni şiddet çağının beden üstündeki yıkımlarının izleri sürülüyor.

Beden Dismorfik Bozukluğu, James Claiborn, Cherry Pedrick, Psikonet Yayınları

Bedeninizin bazı bölgeleriyle ilgili neredeyse takıntı derecesinde rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Bu noktada beden dismorfik bozukluğundan mustarip olabilirsiniz. Beden görünümünüzde algıladığınız kusurlarla ilgili bünyenizi zayıf düşüren takıntılarınızın üstesinden gelmek ve dengeli bir beden görünümü algısı oluşturmak için “Beden Dismorfik Bozukluğu” çalışma kitabı size yol gösterici olacak.

Benlik Yanılsaması, Bruce Hood, Ayrıntı Yayınları

“Hepimiz özgür iradeleri ve bağımsız benlikleri olan bireyleriz.” Derinden bağlı olduğumuz bu düşüncenin tersini hayal etmek zor. Ancak Bruce Hood benliğimiz ve özgür irademizin birer yanılsamadan ibaret olduğunu savunuyor. Yazar, benlik yanılsamasının beyinde nasıl üretildiğini, bireyin gelişimindeki önemli aşamalarla olan ilişkisini ve benlik üretimimizde toplumun nasıl bir rol oynadığını inceliyor.

Duyguların Gücü, Nancy J. Chodorow, Metis Kitap

Cinsiyet analizi, psikanaliz ve antropolojiyi bir araya getirerek hem topluma hem de kendimize nasıl baktığımıza ilişkin özgün bir kuram geliştiren Nancy Chodorow, evrenselleştirici bir kuram olarak psikanaliz ile terapi pratiği olarak psikanaliz arasındaki farkı özellikle vurgulayarak, bireyi toplumsal anlam ve pratiklerin basit bir taşıyıcısından ibaret gören bazı postmodernist eğilimlere karşı çıkıyor.

Kadın ve Bedeni, Yasemin Inceoğlu, Altan Kar, Ayrıntı Yayınları

Çeşitli yasaklarla baskı altında tutulan kadın bedeni ironik bir biçimde imgesel olarak sanat, felsefe gibi alanlarda yaratıcılığın kaynağı. Günümüzde ise kadın, popüler kültür tarafından idealize edilen bir “öteki beden” ile hiçbir zaman memnun olmadığı kendi bedeni arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu kitap, güzellik kıskacına sıkışmış kadın bedeninin maruz kaldığı şiddeti irdeliyor.

Kimlikli Bedenler, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık

Bu kitapta bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların geçmişin yapıtlarından bugüne taşınan stereotipik temsilleri nasıl alt ettiği irdeleniyor.

 

 

Önceki Yazılar

Sakinleşmenize Yardımcı Olacak Müzikler

Sonraki Yazılar

Bedeninize Kulak Verin