bibliyoterapi-iletisim (5)

Bibliyoterapi: İletişim

Sohbet ederken çoğu zaman belirli bir mesafeyi koruruz. Yanlış anlaşılma veya yargılanma korkusuyla gerçek hislerimizi kendimize saklarız. Ses tonu değişiklikleri ve sitemler ise bizi sohbetten soğutur.

Etkili iletişim ve tatmin edici ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak kitapları bir araya getirdik.

1. İletişim Çatışmaları ve Empati, Üstün Dökmen, Remzi Kitabevi

Kişilerarası iletişimle ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri içeren “İletişim Çatışmaları ve Empati”, çocukların eğitiminde yararlı olabileceği gibi ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaların çözümüne de ışık tutuyor. Ayrıca, geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşam biçimimize yeni bir bakış açısı katmak için özellikle edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik açıdan inceleniyor.

2. İletişim Donanımları, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi

“Keşke” ile başlayan cümleleri çok sık mı telaffuz ediyorsunuz? “Keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim!”, “Keşke vicdanımın sesini dinleseydim!”, “Dilim tutulsaydı da keşke söylemeseydim!”… Şöyle bir üstüne düşündüğünüzde, pişmanlıklarınızın çoğunun insan ilişkilerinden kaynaklandığını görürsünüz. “İletişim Donanımları”, diğerleriyle sağlıklı iletişim ve ilişki kurmak isteyenlere yol gösteriyor.

3. İletişimsizlik Becerisi, A. Kadir Özer, Galata Yayınevi

İletişim, insanların birbirlerini dinlemeye, anlamaya değer görme ve farklılıkları arasından aynılıkları oluşturabilme becerisidir. “İletişimsizlik Becerisi”, insan insana temasların iletişimsizlikle sonuçlanmasına neden olan üç temel yanılgı üzerinde durarak gözden kaçırdığımız bu noktaların sağlıklı bir iletişim kurmak için aslında ne kadar önemli olduklarına değiniyor.

4. Konuş ki Gençler Dinlesin Dinle ki Gençler Konuşsun, Adale Faber, Elaine Mazlish, Epsilon Yayınevi

Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceğinizi biliyor musunuz? “Konuş ki Gençler Dinlesin Dinle ki Gençler Konuşsun”da yer alan yenilikçi ve ispatlanmış teknikleri uygulayarak çocuklarınızın sorumluluk sahibi, erdemli ve kendisi için güvenli kararlar verebilen bireyler olarak yetişmesine yardımcı olabilirsiniz.

5. Konuşma Sanatı, Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi

Kişiliğimizi de, düşünsel gelişimimizi de belirleyen ana ölçüt, konuşmamızdaki yetkinliğimizdir. Nasıl konuşuyoruz? Söylemek istediklerimizi karşımızdakilere etkili, güzel bir biçimde anlatabiliyor muyuz? Anlatımımızı engelleyen birtakım yanlış alışkanlıklarımız var mı? Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir biçimde konuşmak, yazmak isteyen herkesin “Konuşma Sanatı”nı okumasını öneririz.

6. Şiddetsiz İletişim, Marshall B. Rosenberg, Remzi Kitabevi

“Şiddetsiz İletişim”, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamıza ve ilişkilerimizde derinlerdeki ihtiyaçları duyabilmemize rehberlik ediyor. Karmaşık iletişim sorunlarını, öfke ve şiddete götüren düşünce kalıplarını anlamayı, anlaşmazlıkları barışçıl görüşmelere dönüştürebilmeyi, kendinizi tam ifade edebilmeyi öğrenebilirsiniz.

 

 

Önceki Yazılar

ORGANİK BADEM ÖZLÜ VÜCUT BANYO JELİ

Sonraki Yazılar

Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği